Menu

Jaarlijkse naverrekening

donderdag 8 juni 2017

Uw zakelijke verzekering actueel dankzij jaarlijkse naverrekening

Voor bedrijfsmatige verzekeringen zoals de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt u jaarlijks gevraagd een formulier in te vullen voor de naverrekening. Waarom vraagt Groene Hart Assuradeuren de gegevens op en wat gebeurt er mee?

Herberekenen van de voorschotpremie

De premie die u in een lopend verzekeringsjaar betaalt is de voorschotpremie. Deze premie wordt berekend op basis van de gegevens van uw bedrijf die op dat moment beschikbaar waren. Pas na afloop van het kalenderjaar weet u precies hoeveel medewerkers u in dienst had, hoeveel loon u betaald heeft en hoe hoog de omzet en de kosten van verzuim waren. Bij de naverrekening wordt op basis van de precieze gegevens de premie voor het afgelopen jaar berekend.

Heeft uw bedrijf de juiste premie betaald?

Aan de hand van de naverrekening kan het zijn dat de premie die u heeft betaald wordt bijgesteld. Wanneer u vooraf te veel premie betaalde, krijgt u geld terug. Als u vooraf te weinig premie betaalde, moet u nog premie bijbetalen.

Voor welke verzekeringen wordt naverrekening toegepast?

Naverrekening wordt gebruikt bij verschillende schadeverzekeringen, zoals de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de bedrijfsschadeverzekering en de rechtsbijstandverzekering. Ook voor inkomensverzekeringen, bijvoorbeeld de ziekteverzuimverzekering, wordt gebruik gemaakt van naverrekening om ervoor te zorgen dat u de juiste premie betaalt.

©2021 Groene Hart Assuradeuren