Inschrijving AFM en Kifid

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert  financiële instellingen of ze aan de wettelijke eisen zoals neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) voldoen. Wij zijn ingeschreven bij de AFM met nummer 12017952.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Indien uw klacht naar uw inzicht niet afdoende behandeld wordt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Kifid. Bezoek de website www.kifid.nl voor meer informatie over de procedure en de contactgegevens.