Fraudebeleid

Fraudebeleid

Wat verstaan wij onder fraude?

Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Waarom letten wij scherp op fraude?

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude een onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmachtportefeuille.

De totale schade die ontstaat door verzekeringsfraude is niet bekend. Maar op basis van eigen onderzoek schatten verzekeraars dat in Nederland jaarlijks naarvoor bijna één miljard euro met schadeverzekeringen wordt gefraudeerd. Dit zou betekenen dat ongeveer tien procent van de uitgekeerde schadevergoedingen onterecht zou zijn.

Het beleid van Groene Hart Assuradeuren

 • Wij tolereren geen enkele vorm van fraude. 
 • De directie zorgt voor een goed fraudebeleid en passende maatregelen.
 • Iedereen binnen ons bedrijf is bekend met de relevante aspecten van fraude.
 • Het fraudebewustzijn wordt gestimuleerd en gedragen door alle medewerkers.
 • Als fraudecontactpersoon is het hoofd volmacht aangesteld.
 • In geval van een gesignaleerde (mogelijke) fraude wordt de directie geïnformeerd door de signalerende medewerker.
 • Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude indicatoren.
 • Medewerkers worden geïnformeerd over deze indicatoren en op welke wijze deze kunnen worden toegepast.
 • Iedere nieuwe verzekering wordt gecontroleerd in het Fraude- en Informatie Systeem Holland (FISH).
 • Het Spoorboekje Fraudebeheersing voor de gevolmachtigd agent is opgenomen in ons kennisportal en bekend bij onze medewerkers.
 • Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren.
 • Indien door ons interne fraude wordt geconstateerd, handelen wij conform de hiervoor opgestelde procedure.
 • Van fraude wordt altijd aangifte gedaan bij Justitie.