Kwaliteitsgarantie

Garanties kwaliteit Groene Hart Assuradeuren

Inschrijving AFM en Kifid

De Autoriteit Financiële (AFM) markten controleert  financiële instellingen of ze aan de wettelijke eisen zoals neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) voldoen. Wij zijn ingeschreven bij de AFM met nummer 12017952.

Groene Hart Assuradeuren gaat voor de hoogste klanttevredenheid. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat ons dat vooral weten! We doen er dan alles aan om tot een oplossing te komen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Onze inschrijving bij Kifid: 300.013088

Gedragscode NVGA

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Groene Hart Assuradeuren voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd. Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!

In de gedragscode van de NVGA wordt de kwaliteitsnormering vastgesteld. Download de gedragscode via deze link.

Protocol volmachten

Wij houden ons aan het protocol volmachten van het Verbond van Verzekeraars. Dit protocol bevat afspraken over een transparante, beheerste en integere bedrijfsvoering door verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Download het protocol via deze link.

Conflicterende situaties

Lees op deze pagina hoe wij omgaan met conflicterende situaties.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Erika de Jong
Wij bieden als serviceprovider veel gemak en nemen wij u veel werk uit handen. Zo kunt u uw aandacht richten op wat u het liefste doet: uw cliënten adviseren over het beperken van risico’s.
Alle specialisten