UBO-verklaring

UBO-verklaring

Donderdag 16 maart 2023

UBO-verklaring: waarom hebben verzekeraars dit nodig?

Vanwege de onstabiele situatie in bepaalde landen worden steeds vaker vanuit de Europese Unie en Verenigde Naties handelsbeperkende maatregelen opgelegd. Hiermee wordt het zaken doen met personen, bedrijven en overheden uit deze landen beperkt of verboden. Alle Europese verzekeraars zijn daarom verplicht om al hun zakenrelaties te screenen op basis van de sanctieregelgeving. Als u een bedrijfsverzekering afsluit, moet u daarom een UBO-verklaring invullen.

Waarom extra aandacht voor de sanctieregelgeving?

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- en regelgeving. In het kader van de sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dient uw verzekeraar daarom te checken of uw bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbenden (UBO) voorkomen op de sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Mocht blijken dat één van de bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, dan mag uw verzekeraar geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn een polis niet af te sluiten dan wel te beëindigen.

Wat is een Ultimate Beneficial Owner (UBO)?

De UBO is altijd een natuurlijk persoon. Om deze UBO's te identificeren kijken verzekeraars naar mensen die een direct of indirect belang van 25% of meer hebben in een organisatie of het vermogen van deze organisatie. Een direct belang is een rechtstreeks belang in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd. Een indirect belang is een belang dat iemand heeft in het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt gevraagd via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.