Polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden Groene Hart Assuradeuren

Groene Hart Assuradeuren is een volmachtbedrijf. Formeel blijft de verzekeraar in wiens volmacht de verzekering is gesloten de risicodrager. Daarom gelden de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar voor uw verzekering.

Wat staat er in de polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u onder meer over de rechten en plichten voor u en de verzekeraar.

Polisvoorwaarden inzien en downloaden

De polisvoorwaarden kunt u ook inzien en downloaden via onderstaande module.