Menu

Polisvoorwaarden Groene Hart Assuradeuren

Groene Hart Assuradeuren is een volmachtbedrijf. Formeel blijft de verzekeraar in wiens volmacht de verzekering is gesloten de risicodrager. Daarom gelden de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar voor uw verzekering. De polisvoorwaarden van alle verzekeraars kunt u inzien en downloaden via www.polisvoorwaardenonline.nl

Wat staat er in de polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u onder meer over de rechten en plichten voor u en de verzekeraar.

Polisvoorwaarden Groene Hart Pakketpolis

Hieronder vindt u de polisvoorwaarden van polissen die regelmatig door Groene Hart Assuradeuren worden opgemaakt in het Groene Hart Pakket. U kunt deze polisvoorwaarden inzien, printen en opslaan.

Verzekering Code
Auto (Amlin) CF06
Auto (Delta Lloyd) MV 03 02 30 G
Aansprakelijkheid (AVP) MV 03 02 31 B
Opstal (woonhuis) BV 03 02 39 F
Inboedel BV 03 02 40 G
Kostbaarheden BV 03 02 44 B
Gezinsongevallen OE 03 6 01 D
Motor MV 03 02 70 D
Aanhangwagen M 03 5 06 A
Oldtimer 083 05 01 16
Boot (pleziervaartuig) 088 05 01 16
Reisverzekering (doorlopend) 0210
Reisverzekering (doorlopend) 014 01 11 14
Reisverzekering (kortlopend) 015 01 12 14
Caravan 310 065 04 09
Caravan 094 01 06 14
Recreatiehuis 383 201 06 12

Polisvoorwaarden Rechtsbijstand bij ARAG

Polisvoorwaarden Verzuimverzekering

©2019 Groene Hart Assuradeuren